Analyn Megison - prošla pro své dítě "ohněm"

Příběh Analyn Megison je jiný. Tato žena vystudovala práva, byla to praktikující katolička a tak nesmírně odhodlaná odpůrkyně potratu, že byla s to odpovědět jasným ne na otázku, jestli by se rozhodla pro potrat, kdyby dítě bylo počato při znásilnění.
Pak přišel čas zkoušky. Analyn byla znásilněna a otěhotněla. „Nemohla jsem tomu uvěřit. Dítě ve mně rostlo a já se měla stát matkou následkem znásilnění. Navzdory obrovské bolesti a zděšení jsem se začala modlit za své nenarozené dítě, které má duši, jak jsem dobře věděla. Násilník se dověděl o tom, že s ním čekám dítě. Přišel, přiložil mi revolver k břichu a hrozil mi zabitím dítěte, když nestáhnu žalobu. Modlila jsem se: „Pane, zachraň život mému dítěti!”
Dále vypráví, že jí mnozí lidé, rovněž praktikující katolíci, kteří se sami prohlašovali za odpůrce potratu, radili, aby se dítěte zbavila. Modlila se ještě usilovněji k Bohu, aby ji osvobodil od těch, kteří smýšlejí o jejím dítěti jako o předmětu či dokonce jako o násilníkovi. Pomocnou ruku jí nabídly pouze sestry Matky Terezy a farář z její farnosti. Nejen se za ni modlili, ale také ji bránili před útoky místních lidí, kteří ji za každou cenu chtěli provdat nebo ji přimět k potratu. „Jsem si jistá, že moje dítě stálo za to všechno, čím jsem musela projít. Prošla jsem pro ně i ohněm a vím, že to udělám pokaždé, kdykoli to ještě bude zapotřebí,“ dodává. „Jsem obětí znásilnění. Jsem matkou. Jsem milovanou Boží dcerou,“ shrnuje svůj životní příběh Analyn Megison.

 

Se svolením převzato z informačního oběžníku HPŽ ČR 4/2013 - https://prolife.cz/?a=15&id=3