Diskrétní porod

V zařízeních, která nabízejí diskrétní porody a která jsou mimo jiné v Aši, Kyjově, Liberci, Brně, Mostě, Kolíně, Svitavách, Plzni, Valašském Meziříčí nebo Šumperku, se už narodily desítky dětí.

Diskrétní porod, na rozdíl od utajeného, může podstoupit i vdaná žena.

 

Diskrétní porod je termín používaný pro porod v porodnici vzdálené od bydliště matky, kde je novorozenec po porodu zanechán a předán do náhradní péče.

Porod a dokumentace spojená s porodem je stejná jako u ostatních porodů. Jméno matky a její ostatní osobní údaje (rodné číslo, bydliště atd) jsou součástí zdravotnické dokumentace a účtů pro zdravotní pojišťovnu.

 

Tato zařízení nabízejí ubytování a péči pro ženy, které zvažují tzv. diskrétní porod:

Dětské centrum Jihočeského kraje (Strakonice)

https://www.dcjk.cz/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plánujeme dodat odkazy na další konkrétní zařízení.