Adopce

Zde je převzat dotaz s odpovědí z webu Linky pomoci ohledně adopce:

Předání dítěte náhradním rodičům

Dobrý den, zanedlouho se mi narodí dítě, o které se ale nemohu starat. Zvažuji, že ho předám k adopci. Jak mám postupovat? Eva

Milá Evo,

gratuluji k velkorysému rozhodnutí. Přestože veskrze je vžit názor, že zanechání dítěte v porodnici, odkud poputuje na pár týdnů do kojeneckého ústavu a pak do náhradní rodiny, je něco strašného, ošklivého a mnohdy má matku dítěte okolí za krkavčí, já vám plně fandím, držím palce a jsem připravena pomoci do maximální možné míry. Svůj záměr předat dítě do adopce prosím oznamte sociální pracovnici na nejbližším OPD obecního či místního úřadu. Doporučuji udělat to pár týdnů před porodem. Tato pracovnice Vás pak provede vším potřebným a seznámí Vás s konkrétním postupem. Neměla-li byste k ní důvěru, obraťte se na nás, rádi Vám poskytneme konzultaci. Své rozhodnutí si můžete rozmyslet jak v období před porodem, při porodu, ale i 6 týdnů po něm. Po šestinedělí byste se ale měla v zájmu dítěte ihned vyjádřit, zda souhlas s adopcí stvrzujete či jste si jej rozmyslela a miminko byste chtěla mít u sebe. Obojí je ještě v tomto termínu možné. Po porodu máte možnost děťátko nevidět a budete místo oddělení šestinedělí ošetřována v porodnici na gynekologickém oddělení, tj. i toto Vám pomůže v jistě nelehké situaci. V době při porodu i po něm k Vám bude personál porodnice i sociální pracovnice této nemocnice jistě maximálně vstřícný; alespoň taková je tedy naše dosavadní několikerá dobrá zkušenost. Evo, ještě jednou Vám přeji hodně síly a těším se z toho, že svému dítěti dáváte šanci na krásný a dobrý život. Nezapomene na to, věřte mi.

 

https://linkapomoci.cz/?a=6

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zanechání novorozence po porodu na novorozeneckém oddělení

Když žena přijde rodit do porodnice, musí sdělit skutečnost, že chce dát dítě k adopci. To se ihned zapíše do dokumentace. Zdravotnický personál se poté k matce chová vhodným způsobem. Bývá zvykem, že se po porodu dítě matce neukazuje a nesděluje se jí ani pohlaví dítěte a jeho zdravotní stav. Po porodu je žena odvezena na gynekologické oddělení, nikoli na oddělení šestinedělí. Aby nemusela pobývat dohromady s ostatními matkami a jejich dětmi. Vše se provádí ohleduplně, aby celá záležitost bylo pro matku co nejméně traumatizující. Nějaký čas po porodu navštíví matku sociální pracovnice. Ta si s ženou pohovoří a probere s ní důvody, které ženu vedou dát dítě k adopci. Na ženu není vyvíjen z žádné strany nátlak. Žena má právo svou situaci zvážit a pořádně si promyslet. Pokud žena souhlasí s adopcí a dítě je zdrávo, je dáno rovnou z porodnice do předadopční péče. Jestliže se u něj vyskytnou nějaké zdravotní komplikace, zůstává v porodnici a nebo je umístěno na nějakou dobu do kojeneckého ústavu, kde se poté rozhodne o jeho dalším osudu. Ale pozor, konečný souhlas s osvojením se může podepsat nejdříve šest týdnů po porodu! Rozdíl oproti utajeném porodu je ten, že informace o matce jsou i po porodu dostupné jak v matriční knize, tak i v rodném listě dítěte.